Partners Sweden / Vaerberg Kommune
25.10.2020

Varbergs kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att vara den primära kontakten till leadpartner och de lokala partnerna. Vidare kommer förvaltningen att vara det primära stödet till de skolor som kommer utvecklingsmiljöer för projektets produkt. Förvaltningen kommer också att vara en garant för vidare spridning till andra skolor i Varberg och till andra organisationer. Barn- och utbildningsförvaltningen har det övergripande ansvaret för alla barnomsorg och utbildning i Varbergs kommun. Kontoret arbetar efter mål och ekonomiska ramar som fastställts av den politiska styrelsen för barnomsorg och utbildning. Det innefattar bland annat utveckling av utbildnings- och pedagogiska områden tillsammans med huvudmannen och lärare. På kontoret finns sakkunskap om t.ex. ekonomi, pedagogisk och didaktisk utvecklingen, skolmiljö (både i och utomhus), lag och skolledning. I Varberg finns det 25 kommunala grundskolor som är strukturerade efter samma modell, F-9 skola (ålder 6-15). Detta innebär att eleverna går i samma skola i nio år. Lärarna kan följa studenten under många år och samarbetet och utbytet mellan lärare och student kan därmed utvecklas under en längre tid. Det är grunden för en god lärmiljö och varje elever har större möjligheter att nå målen. Lärarna måste också anpassa undervisningen till elevernas enskilda mognad. Det finns även en gymnasieskola under kommunens ledning. Under de senaste åren har skolorna börjat använda IT i undervisningen. Det finns en väl förankrad stödorganisation för användning av ICT och lärarna har, i olika omfattning, börjat använda datorn och Internet som verktyg i undervisningen och kommunikation med elever och studenter.