Partners Sweden / LR-Lärnares riskforbund
22.09.2020

LR – Lärarnas riksförbund

Det lokala kontoret för Lärarförbundet har ett omfattande nätverk inom den nationella organisationen av Lärarförbundet. Nätverket kommer att användas vid spridning av projektets resultat. Organisationen har också omfattande erfarenhet och kunskap om skol- och pedagogisk utveckling som kommer att bli användbara i projektet. Lärarförbundet är en av de största fackföreningarna för lärare och rektorer och den fjärde största fackföreningen i Sverige. Lärarförbundet har 225 000 medlemmar "på alla utbildningsnivåer. På lokal nivå, i Varberg, organiserar förbundet cirka 1000 lärare från grundskola till vuxenutbildning. Den lokala fackliga föreningen arbetar för att stödja medlemmens möjlighet att påverka sin arbetssituation och hur man kan utveckla i undervisningen i klassrummet. I det arbetet är eleverna lärande en viktig utgångspunkt. Stödet omfattar också stöd för lärarna i sin undervisande roll och bistå lärare i konflikter med arbetsgivaren. I ett bredare perspektiv deltar förbundet i pedagogiskt utvecklingsarbete genom seminarier, nätverk och workshops för sina medlemmar men också genom dialog med kommunen.