Partners Sweden / Lindberg skola
22.09.2020

Lindberg Skola

Lindbergs skola kommer att vara en av de skolor där learn-desk kommer att utvecklas och testas. Skolan har börjat använda lärplattformar och utvecklingsprocesser som rör användningen av IT i undervisningen. Lindbergs skola är en F-9 skola, åldrarna 6-15 och har ca 435 elever. Skola är organiserad i två F-6 spår som går samman i ett "flaskhals" vid årskurs 7. Lärarna arbetar i arbetslag och skolan har fyra F-6 lag och två 7-9 lag. En stor del av skolans utvecklingsarbete har handlat om att utveckla Lindebergs skola F-9 skola och samtidigt växa. I varje spår finns olika ämneskompetenser och pedagogiska yrkesroller representerade. Organisationen är vertikal. Lärare möter och följer eleverna under många år - vilket ger oss möjlighet att framgångsrikt hantera att följa elevernas utveckling. Med läroplan, kursplan och betygskriterier som grund arbetar vi för att skapa vår helhetssyn på elevernas lärande. Vi är tvärvetenskapligt och med flexibla scheman. "Alla elever ska, när de lämnar Lindebergs skola, känner sig redo och glada för det fortsatta livet och deras framtida lärande." Denna vision är vår ledstjärna när vi tillsammans på grundval av politiska dokument och uppdrag arbetar med att kontinuerligt utveckla vår F-9 skola.