Partners Sweden / Peder Skrivares Skola
22.09.2020

Peder Skrivares Skola

Gymnasieskolan kommer att vara en av två skolor där projektet kommer att utvecklas och testas. Skolan har redan börjat utvecklingen av nya sätt att ge eleverna stöd i sina studier. Denna utveckling kommer att bli en parallell process som kan ge bidrag till detta projekt samt vice versa. I skolan ingår även program för vuxenutbildning (komvux). Detta samband gör att projektets resultat kan komma att utvidgas den del av utbildningssystemet också. Gymnasieskolan är en frivillig skolform som förbereder eleverna för både arbete och fortsatta studier. Dess huvuduppgift är att skapa möjligheter för eleverna att utveckla kunskaper, färdigheter och demokratiska värderingar. Skolan måste också vara utformade i enlighet med demokratiska principer och ge eleverna kontroll över sitt eget lärande. Gymnasieskola omfattar 18 nationella och specialutformade program. Ansvaret för programmen är utspridda över sex programrektorer. Skolledningsteamet består av en skolchef, sex programrektorer och även en rektor för vuxenutbildning och en rektor för utbildningen av ungdomar med inlärningssvårigheter.