Projektbeskrivning
25.10.2020

Projektbeskrivning

Skolor i Varbergs kommun har under de senaste åren börjat omstruktureras till öppna lärande miljöer. Ett viktigt medel för lärande under eget ansvar är IT-baserade medier. I Osterholz-Scharmbeck kommer en liknande strategi att starta i augusti 2010 för att erbjuda en plats för gemensamt lärande för elever i haupt- och realskolan och vidare till högstadiet. Erfarenheter i Varberg har visat att särskilda former av vägledning och återkoppling för eleverna under datorbaserade inlärningssessioner är nödvändigt för att möjliggöra bästa möjliga resultat av detta sätt att lära. Målet med projektet är att analysera användningen och villkoren för IT-användning i självorganiserande lärande och de särskilda krav för stöd till de studerande som erbjuds av skolan. Utifrån denna analys ska ett koncept för att leverera återkoppling och vägledning för de studerande utvecklas, implementeras och testas i skolor i Varberg (Sverige) och Osterholz-Scharmbeck (Tyskland). Vidare ska verktyget även prövas och analyseras för vuxenutbildning och kommunikation med föräldrar. Spridning av resultaten är planerad genom workshops riktade till regionala och nationella lärgemenskaper i båda länderna.