Partners Germany / Stadt Osterholz-Scharmbeck
25.10.2020

Stadt Osterholz-Scharmbeck

Kommunen Osterholz-Scharmbeck har rollen som samordnare för projektpartnerskapet och ansvarar för genomförandet av den verksamhet som bedrivs i Tyskland. Det administrativa arbetet med projektet och rapportering kommer att vara en huvuduppgift i denna roll. På regional nivå kommer kommunen i synnerhet att vara ansvarig för att hålla projektets tidplan och samordna arbetet hos de olika inblandade parterna i projektet. Kommunens direkta koppling till projektet kommer framför allt att vara genom kommunens IT-avdelning som levererar tekniskt stöd och råd. Enligt den tyska lagstiftningen är kommunen Osterholz-Scharmbeck ansvarig för att bygga och upprätthålla lokaler och faciliteter för primär- och högstadieskolor. Inom detta ramverk förbereder kommunen en ny typ av skola som erbjuder utbildning för olika nivåer av barn som traditionellt lärt sig i olika skolor (Haupt-und Realschule). Den nya skolan är planerad som en skola utan klassrum och bygger på principen av lärande under eget ansvar. Skolan kommer att bli en del av ett nytt campusområde som ska erbjuda resurser för livslångt lärande för alla generationer. Kärnan i detta Campus kommer att bli ett multi-mediacenter som erbjuder innehåll och tjänster för alla typer av elever och lärande. Utifrån det självorganiserade och IT-baserade lärandet strävar kommunen efter kontakt med olika skolor och kommunala förvaltningar i Tyskland och andra europeiska länder, som är relevanta för denna utveckling. Däribland Varbergs kommun. Även om sysselsättningen och fortbildning av lärare inte är en kommunal uppgift i Tyskland är Osterholz-Scharmbeck engagerad i att erbjuda studiebesök och seminarier för lärare i den nya skolan för att hjälpa till att utveckla de nödvändiga kompetenserna för det nya konceptet. - Koordinera det övergripande projektet och den regionala projektorganisation i Tyskland - Projektledning och uppföljning - Samordna arbetet hos projektets partners - Säkerställa den kommunala IT-avdelningens stöd.