Home
25.10.2020

"LearnDesk" – Elevvägledning i en IT-baserad öppen lärande miljö

The project

Målet med projektet är att analysera den praktiska tillämpningen och villkoren för IT-användning i självorganiserande lärande samt de specifika kraven på stöd för eleverna som erbjuds av skolan. Utifrån denna analys ska ett koncept för att leverera återkoppling och vägledning för de studerande att utvecklas, implementeras och testas i skolor i Varberg (Sverige) och Osterholz-Scharmbeck (Tyskland). Vidare ska möjligheten att utveckla verktyget för vuxenutbildning samt kommunikation med föräldrar analyseras. Spridning av resultaten ska genomföras vid workshops riktade till regionala och nationella nätverk för lärande i båda länderna.

mer